Pedagogiskt utvecklingsarbete

 

Vi arbetar med skolutveckling inom flera olika områden. Vi kan ta emot uppdrag inom personalstöd och ledarskaps-utveckling inom skolverksamheter.

 

Hos oss finns personal med erfarenhet av skolledningsarbete och direkt operativt chefsansvar.

 

Vi arbetar också med elevstödjande program där skolpersonal sedan integrerar arbetssättet direkt i undervisningen. För oss är det viktigt att de program som vi arbetar med och implementerar är evidensbaserade.

 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov och även av att handleda personal från förskoleklass till gymnasienivå.

 

 

Kontakt pedagogiskt utvecklingsarbete

 

 

0727-193636

 

 

aletta@telia.com