Aletta bedriver verksamheter inom socialt arbete, familjehemsvård, pedagogiskt utvecklingsarbete och kvinnoboende.

Alettas verksamheter skall utformas efter den enskildes behov och med respekt för individen. Vi arbetar för att våra klienter skall erbjudas lämpliga insatser med kompetent personal. För oss är det viktigt med ett gott bemötande och etiskt förhållningssätt.

 

Vi skall medverka till bättre livskvalité för människor i behov av stöd. All verksamhet skall vila på kunskap och beprövad erfarenhet. Med utgångspunkt från kundernas behov utvecklar vi Alettas verksamhet.

 

För våra verksamheter är det viktigt att se och möta människors behov av trygghet, lika värde, utveckling och samspel med andra.

 

 

Aletta AB

Smedjegatan 3

463 31 Lilla Edet

 

 

Telefon 0727-193636

E-post aletta@telia. com

Org nr 556855-9339