Familjehemsverksamheten

 

Vi arbetar med konsulentstödd familjehemsvård i Västra Götalandsregionen och Sydsverige.

Vi har väl utredda och kvalificerade familjehem och familjehemskonsulenter med gedigen erfarenhet och utbildning.

 

Verksamheten skall utveckla ett kvalitativt arbete med de placerade barnen och ungdomarna, samt ge familjehemmen ett omfattande stöd.

Vi har ramavtal med drygt 50 kommuner.

Målgrupp

 

Vi arbetar med barn och ungdomar 0-20 år som är i behov av boende i annan familj än den biologiska. Ibland har vi även möjlighet att ta emot barn och ungdomar som behöver akut placering. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn och av att rekrytera familjehem som är intresserade och nyfikna på att ta emot ungdomarna.

 

Vi arbetar också med förälder och barnplaceringar i familjehem och där kan vi stödja eller utreda omsorgsförmågan eller annat som specificeras i uppdraget.

 

Inriktning

 

Alettas familjehemsverksamhet rekryterar och utreder familjehem i Västsverige. Vår personal har mångårig erfarenhet av att arbeta med konsulentstödd familjehemsvård.

 

För oss är det viktigt att på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete skräddarsy varje enskilt uppdrag. Barnens behov är vårt fokus när vi matchar familjehem och andra insatser. I denna matchning letar vi också efter lämpliga skolinsatser, samtalsinsatser eller annat som efterfrågas för att få en helhetslösning för att sätta barnets behov i centrum.

 

Familjehemmen får kontinuerligt kvalificerad handledning och utbildning. Alettas familjehemskonsulenter har arbetat inom socialtjänst, barnpsykiatri, kuratorsarbete och institutionsvård och är vidareutbildade inom individualterapi, familjeterapi och handledarutbildning. Vi har psykologer och legitimerade psykoterapeuter att tillgå som konsulter.

 

Kontakt familjehemsverksamheten

 

0727-133711

 

aletta.gfw@telia.com