Vi söker familjehem

 

Vi söker familjer som för en kortare eller längre tid kan ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Vi söker familjer som har ett stort hjärta och ett öppet sinne. Barnen behöver familjer som har tid och engagemang att stödja dem i sin utveckling.

 

Vi söker familjer med olika livserfarenheter och bakgrund vad gäller språk, kultur, etnisk tillhörighet, religion och andra resurser som kan matchas till barnet eller ungdomen livssituation. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående med en stabil livssituation.

 

Vi söker familjer som förstår vikten av att samverka med barnets biologiska familj och av att arbeta tillsammans med oss familjehemskonsulenter och socialtjänsten. Familjen måste ha både tid och förståelse för utsatta barn och ungdomars livssituation.

 

Familjehemmet får ekonomisk ersättning för uppdraget. Ett arvode är ersättningen för det arbete man utför och omkostnaden skall täcka de utgifter man har för det placerade barnet eller ungdomen.

 

Vi utreder alla våra familjehem och det är en process som tar ett par månader och som är en viktig del för familjerna att förbereda sig för kommande uppdrag.

 

 

Ni får som familjehem

 

• ett omfattande stöd från erfarna familjehemskonsulenter.

 

• handledning kontinuerligt för att kunna förstå och hantera det händelser och

känslor som uppstår när man är familjehem.

 

• ekonomisk ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

 

• det som våra familjehem brukar säga ”den stora vinsten för oss som familj är

att vi fått en upplevelse för livet”

 

 

Hör av dig till oss om du är intresserad. Du kan vara i dina första tankar och funderingar kring hur det skulle vara att bli familjehem eller så har du kommit lite längre i processen. Du är alltid välkommen att ringa med dina frågor och funderingar.

 

Kontakt familjehemsverksamheten

 

 

0727-133711

 

 

aletta.gfw@telia.com